Tidsbegrenset tilbud

Prøv gratis

I forbindelse med at vi ønsker å gjøre verktøyet kjent tilbyr vi nå i en tidsbegrenset periode mulighet til å teste ut verktøyet gratis.

Det er ingen begrensninger på bruk men det er begrensede plasser tilgjengelig.

Kontoen kan brukes til å innhente data fra respondenter.

Grunnen til at vi gjør dette er fordi vi ønsker å gjøre verktøyet kjent.

Kontofunksjoner

Ubegrenset antall respondenter

Ubegrenset antall undersøkelser

Ubegrenset eksport

BankID-pålogging inkludert

© Norse DataCap