Om verktøyet

Norse DataCap

Norse DataCap et brukervennlig datainnsamlingsverktøy som støtter maksimalt personvern.

Hvorfor et nytt datasamlingsverktøy?

Utvikling av Norse DataCap startet med at forskere etterlyste et enkelt verktøy for å kunne samle inn data i forbindelse med undersøkelser som går over lengre tid.

Det ble ytret ønske om å kunne gjøre endringer i verktøyet selv uten å måtte tilkalle teknisk hjelp og verktøyet skulle gi en god oversikt over aktive prosjekter.

Løsningen måtte muliggjøre sikker lagring av data og de som skulle gjøre bruk av verktøyet måtte slippe å vedlikeholde servere selv.

Hvem står bak Norse DataCap?

Norse Feedback har laget verdens første dynamiske feedbackverktøy. Verktøyet muliggjør brukermedvirkning og bedre psykiske helsetjenester. Det er det eneste feedbackverktøyet som dynamisk støtter behandlingsprosessen underveis uansett hvilken behandlingsform man bruker.

Verktøyet er tatt i bruk av private, kommunale og statlige helseforetak  i Norge, og selskapet opplever sterk vekst.

Grunnarkitekturen for Norse Feedback er allerede godkjent for å lagre sensitive data- Dermed ligger premissene der for at trygg og sikker lagring også kan tilbys for brukere av Norse DataCap.

Ønsker du å se hvordan Norse DataCap fungerer eller lære mer?

© Norse DataCap